Revalidatie is een medische term die “herstel” betekent of letterlijk: “weer valide worden” na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep.

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij en optimaal te bewegen. In ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat. Dat vergt soms intensieve revalidatie en altijd zorgvuldige begeleiding.

Revalidatie streeft normalisatie of leren omgaan met uw beperkingen om zo snel en goed mogelijk weer deel te kunnen nemen aan uw dagelijkse activiteiten, werk en sociale activiteiten.

Bij ons kunt u revalidatieprogramma’s volgen voor o.a.

 • COPD
   Patiënten met COPD ( chronische obstructieve longziekte) lijden aan longemfyseem of chronische bronchitis, of een combinatie van beiden. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk..Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. COPD kan niet genezen worden. U kunt er wel zo goed mogelijk mee leren omgaan.In 90 procent van de gevallen is roken de oorzaak van COPD. De symptomen zijn onder andere kortademigheid bij inspanning, verslechtering van de lichamelijke conditie en achteruitgang van  sociale activiteiten en werk.COPD patiënten hebben veel baat bij chronische zorgprogramma’s. Training leidt oa. tot beter kwaliteit van leven en een betere conditie.Net als bij andere chronische ziekten  stijgt bij COPD training de conditie en daarmee de kwaliteit van leven.

  Door meer te bewegen houdt u uw conditie op peil. U raakt minder snel vermoeid, u herstelt sneller na een infectie en u voelt zich minder benauwd na een inspanning. Werken aan uw conditie is en blijft belangrijk. De fysiotherapeut kan u deskundig begeleiden bij het verbeteren van uw conditie.
  Misschien vindt u dit moeilijk of durft u zich niet goed in te spannen omdat u steeds benauwd wordt. De fysiotherapeut kan u uitleggen wat u juist wel en wat u beter niet kunt doen. In overleg en afgestemd op uw situatie stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie. Doordat uw zelfvertrouwen groeit, kunt u daarna ook zelf meer gaan bewegen en eventueel de overstap maken naar zelfstandig sporten in onze sport- en fitnessruimte of deelname in onze recreatieve oefengroepen om een actievere leefstijl te behouden.

 •  Etalage benen/ claudicatio intermittens/ arterieel vaatlijden
  Circa 80% van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is gebaat bij conservatieve therapie bestaande uit de behandeling van risicofactoren, gesuperviseerde looptraining  en het bevorderen van een actieve leefstijl.De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is dan ook looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter.Als fysiotherapie praktijk zijn wij aangesloten bij het landelijk netwerk Claudicatio Net en bij het regionale netwerk NLTP (netwerk looptherapie parkstad) en gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten.
 • Status na beroerte/ CVA/ parese/ uitvalsverschijnselen
 • Artrose
 • Lage rugklachten
 •  Orthopedische Revalidatie
  Veel voorkomende orthopedische ingrepen zijn heup-, knie-, en schouderoperaties (heupprothese, knieprothese, voorste kruisband-, meniscus- of kijkoperatie). Orthopedische revalidatie is bedoeld voor patiënten die een ingreep op dit gebied hebben ondergaan. Orthopedische revalidatie is ook geschikt voor herstel na een trauma als gevolg van een ongeval. (botreuken, enkel- of knieletsel, schouder- en elleboogklachten).De orthopedische revalidatie bij Fysiotherapie Schürmann bestaat uit een oefenprogramma’s gericht op herstel van functionaliteit, kracht en conditie gericht op een zo spoedig mogelijk herstel . Onze praktijk beschikt over moderne revalidatieapparatuur.
 • Status na ziekenhuis opname/ verzwakte situatie
 • Obesitas
 • Reuma
 • Oncologische revalidatie
 • Opbouw van kracht en conditie