Vergoedingen gecontracteerde Fysiotherapie 2016
Met de volgende zorgverzekeraars zijn contracten m.b.t. de vergoeding Fysiotherapie afgesloten en wordt de behandeling 100% vergoedt. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij u zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoedt is afhankelijk van de door u gekozen polis van de aanvullende verzekering bij uw ziektekosten verzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoedingen Fysiotherapie 2016 niet gecontracteerde fysiotherapie
Tarieven in geval de patiënt de praktijkruimte van de zorgaanbieder voor individuele behandeling bezoekt

Reguliere zitting Fysiotherapie € 30,00
Screening (directe toegankelijkheid fysiotherapie) 10 min.)* € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 42,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 55,00
Toeslag uitbehandeling € 13,50
Medische beoordeling € 55,00

* Screening is een kort fysiotherapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing van een arts naar een zorgaanbieder gaan. Gedurende de screening inventariseert de zorgaanbieder de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/ adviseert waar mogelijk de patiënt. Draana kan een intake en onderzoek na screening volgen indien er een indicatie voor fysiotherapeutische behandeling is.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden, anders bestaat de mogelijkheid dat een tarief bij uzelf in rekening wordt gebracht. Dit tarief bedraagt 75% van het tarief van de geplande behandeling.

Betalingsvoorwaarden
1. Als de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij deze verzekering.
2. Als de zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar ontvangt u een nota voor de afgegeven behandelingen.
3. Voor de betaling geldt een termijn van 30 dagen.